آشنایی با نرم افزار Math tricks برای اندروید

اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید مسائل جزئی ریاضیات مثل جمع و تفریق  و … را با ترفند حل نمائید و به کارتان سرعت ببخشید …

ادامه مطلب