حل خطای No such file or directory. The “vendor” folder does not exist. در لاراول

در صورتی که با خطای  Laravel 5 Failed opening required bootstrap/../vendor/autoload.php در هنگام استفاده از فریم ورک لاراول مواجه شدید ، شاید سیستم نیازمند extention ای باشد sudo apt-get install php-mbstring …

ادامه مطلب