Posted By admin Posted On

روتر ها چگونه عمل مسیریابی را انجام می دهند؟

متدهای مسیریابی در شبکه بر چند نوع می باشد : نوع اول براساس گام بعدی یا Next-hop‌ می باشد یعنی در جدول آدرس کامل تا مقصد یا آدرس پرش بعدی ذخیره می شود. همانند شکل زیر جدول مسیریابی برای ماشین A شامل مسیرهای R1 – R2 و در نهایت Host B‌ می باشد و یا فقط آدرس گام بعدی ذخیره می شود.

در نوع دوم براساس شبکه مقصد می باشد یعنی گام بعدی شامل آدرس یک شبکه می باشد. برای مثال در جدول مسیریابی ماشین A برای رفتن به شبکه N2 می بایست از مسیریاب R1 و برای رفتن به شبکه N3 و ماشین B از مسیریاب R3 رفت.

در نوع سوم ، آدرس پرش بعدی براساس میزبان ها می باشد. به شکل زیر دقت کنید پرش های بعدی به میزبان های A – B- C – D از طریق مسیریاب R1 می باشد. همچنین در کنار آن نیز جدول مسیریابی از نوع دوم نیز قرار دارد.

در نوع چهارم اگر مسیریاب نتوانست مسیری را پیدا نماید ، آن را به مسیریاب پیش فرض یا Default ارسال می کند.

همه متدهای بالا در یک جدول مسیریابی یک روتر قرار دارد. برای مثال به تصویر زیر دقت کنید. می خواهیم جدول مسیریابی روتر R1 را طراحی کنیم.

 

همانطور که ملاحظه می شود روتر R1 از طریق مسیر m1 به صورت مستقیم به شبکه 193.14.5.192 – از طریق مسیر m2 به صورت مستقیم به شبکه 193.14.5.160 و از طریق مسیر m0 به صورت مستقیم به شبکه 111.0.0.0 متصل است. پس این اطلاعات را می بایست در جدول مسیریابی قرار دهیم.سپس می بایست از طریق این شبکه ها میزبان و سایر شبکه ها را مشخص نمائیم . روتر R1 از طریق شبکه 111.20.18.14 به ماشین 194.17.21.16 و همچنین شبکه 194.17.21.0 می رود. همچنین از طریق روتر R3 و با آدرس 111.15.17.32 به شبکه 192.16.7.0 می رود. جدول مسیریابی روتر R1 به صورت زیر است :

اخرین سطر مسیریاب پیش فرض را مشخص می کند یعنی زمانی که بسته ای دریافت شد و از هیچ کدام از مسیرها نتواسنت ارسال شود به مسیریاب پیش فرض فرستاده می شود.

پس از تشکیل جدول مسیریابی می خواهیم متوجه شویم که عمل مسیریابی بسته ها براساس این جدول به چه صورت انجام می شود. برای مثال بسته ای با آدرس192.16.7.14 وارد مسیریاب شده است. مسیریاب سطر به سطر آدرس این بسته را با MASK موجود در جدول خود AND‌می کند و در صورتی که Destination و آدرس بسته یکی بود ، بسته را از طریق آن مسیر ارسال می کند.

192.16.7.14 & 255.0.0.0 –> 192.0.0.0

192.16.7.14 & 255.255.255.224 –> 192.16.7.0

192.16.7.14 & 255.255.255.224 –> 192.16.7.0

192.16.7.14 & 255.255.255.255 –>  192.16.7.14

192.16.7.14 & 255.255.255.0 –> 192.16.7.0

با توجه به این که آدرس شبکه بسته دریافت شده و نتیجه به دست آمده یکی می باشد پس از طریق مسیر پررنگ شده ارسال می شود.

 

مثال 2 : روتر بسته ای با آدرس 193.14.5.176 دریافت می کند ، آن را از کدام مسیر ارسال می کند ؟

193.14.5.176 & 255.0.0.0 –> 193.0.0.0

193.14.5.176 & 255.255.255.224 –> 193.14.5.160

 

 

Comments (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *